AS1 ALKUSAMMUTUS 1 Koulutuksia

Etelä-Savon Turvamiehet on suorittanut AS1 Kurssinjohtaja koulutuksen.

Tarvitseeko yrityksesi alkusammutuskoulutuksen tai muuten turvallisuuskoulutusta.Räätälöimme yrityksien ja yhteisöiden koulutukset juuri heille sopiviksi.

Alkusammutuskoulutus (2h) toteutetaan uuden kansallisen alkusammutuskonseptin mukaisesti. 

Koulutukseen osallistunut saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän alkusammutuskortin (AS1-kortti), joka on voimassa viisi (5) vuotta.


Alkusammutuskurssi sopii paloturvallisuuden peruskoulutukseksi

 • toimistoissa työskenteleville
 • kaupan alan työntekijöille
 • majoituspalveluiden työntekijöille
 • terveydenhuoltoalan työntekijöille
 • asunto-osakeyhtiöiden asukkaille esimerkiksi asukasillan yhteyteen
 • vartijoille ja järjestyksenvalvojille
 • harrasteporukoille
 • oppilaitoksille
 • kenelle tahansa sammutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle

Alkusammutuskoulutuksen (2h) sisältö

Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h

 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä

Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h

 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö

Koulutuksen kesto on kaksi tuntia ryhmälle, jossa on enintään 15 koulutettavaa. Alkusammutuskortti toimii todistuksena kurssin hyväksytystä suorittamisesta.

Alkusammutuskoulutus ryhmälle asiakkaan omissa tiloissa sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutuksen teoria osuus pidetään AV-välineillä varustetussa luokka tai neuvottelutilassa ja käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 × 10 m.

Alkusammutuskortin hyödyt

Koulutukseen osallistuneet

 1. tietävät, kuinka tulipalo kehittyy
 2. ymmärtävät turvallisen alkusammutuksen merkityksen
 3. osaavat kiinnittää huomiota toimintaympäristönsä paloturvallisuusriskeihin
 4. osaavat rajoittaa paloa käyttämällä yleisimpiä alkusammutusvälineitä


Työpaikalla / yhteisössä

 • sisäinen turvallisuuskulttuuri ja yhteishenki kehittyy
 • selvitään tulipalotilanteessa pienemmillä vahingoilla
 • koulutustapahtuma tuo toiminnallisen ja hyödyllisen piristyksen työhön

Alkusammutuskortti kelpaa mm. pätevyydeksi kansimiehen pätevyyskirjaan.
Kansimiehen pätevyyskirjaa hankkivat saavat koulutuksesta alkusammutuskortin lisäksi erillisen todistuksen, joka voidaan laittaa liitteeksi kansimiehen pätevyyshakemukseen.

Kysy tarjousta !    info@turvamiehet.com

Ota meihin yhteyttä